KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

Palackého nám. 9
664 91 Ivančice
Tel: 546 451 870
kic.ivancice@seznam.cz

Směr Dolní Kounice

Klášter Rosa Coeli
Klášter se nachází na pravém břehu řeky Jihlavy. Byl založen v r. 1181 Vilémem z Pulína pro ženskou řeholi premonstrátského řádu. V letech 1330-1390 prošel rozsáhlou přestavbou v gotickém slohu, která mu vtiskla současnou podobu. Za husitských válek byl klášter vypálen a poté nastal jeho úpadek....
„ŽELEZŇÁK“ -  Ivančický viadukt přes řeku Jihlavu
Technická památka, postaven v letech 1868 – 1870 jako spojnice Brna s Vídní. Délka mostu 370,5 m, výška koleje nad hladinou řeky 42 m.  V r. 1999 demontován, ponechána část mostovky s jedním pilířem.