KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

Palackého nám. 9
664 91 Ivančice
Tel: 546 451 870
kic.ivancice@seznam.cz

Tipy na výlety

Ivančice

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Současný kostel stojí pravděpodobně na místě, kde stával jeho dřevěný předchůdce. Věž kostela stála původně samostatně a měla obrannou funkci. Podle nejstarších městských knih, které se bohužel nedochovaly, měl základ k ivančickému kostelu položit sv. Václav. Jedná se spíše o pověst....
Památník Alfonse Muchy - Stará radnice
Dům staré radnice je po kostelu nejstarší budovou na Palackého náměstí. Již na pohled je to patrné, neboť do dnešních dnů si dům  zachoval goticko-renesanční vzhled. Stojí na základech původních dvou domů z 15. století, velkoryse přestavěných ve 40. letech 16. století. Vročení na nárožním...
Kostel sv. Jakuba
Pro středověkého křesťana bylo touhou putovat do Svaté země po stopách Ježíšových, do Říma ke hrobu sv. Petra a do Santiaga de Compostela ke hrobu apoštola Jakuba Většího, na samotný konec tehdy známého světa. Pro ivančické věřící to byly touhy nesplnitelné, a proto se zdejší občané...
Rozhledna na Réně
Rozhledna se nachází v parku na Réně ve výšce 253 m. n. m., svou výškou 4 m patří k nejmenším rozhlednám u nás. Železobetonová funkcionalistická stavba byla navržena ivančickým tiskařem a grafikem Milošem Navrátilem a postavena Karlem Feithem. Byla zrekonstruována v roce 2000, je volně přístupná...
Židovský hřbitov
Židovský hřbitov, který se nachází na Mřenkové ulici, patří po pražském a kolínském k nejstarším v České republice. Nejstarší náhrobní kámen se uvádí z roku 1552. V současnosti je židovský hřbitov jako kulturní památka v péči města a je každoročně přístupný v září na Dny evropského dědictví.
Dům pánů z Lipé - radnice
Původně šlo o zeměpanský hrad, jehož západní zdi byly součástí městských hradeb. Z gotické stavby se zachovala část sklepů s valenou klenbou, portálek do sklepa a dvě místnosti v přízemí. V roce 1607 se tvrz stala majetkem provazníka Šimona Pírka, který přestavěl gotickou tvrz na městský palác....
Zastavení U Šneka
GPS souřadnice: 49.0954786/16.3762633 V roce 2015 vzniklo zastavení U Šneka u řeky Jihlavy na Malovansku před klubovnou skautů. Stylizovaný šnek je 5 metrů dlouhý a 3 metry vysoký, je vyzděn z lomového kamene v kombinaci s kovanými prvky. Součástí tohoto zastavení jsou sluneční hodiny, jejiž...
Zastavení U Žáby
GPS souřadnice: 49.0820833/16.3815406 V roce 2012 byla vyčištěna studánka nad němčickou hájenkou a upraveno její okolí - osazena pískovcová socha žáby, lavička. Proto zastavení U Žáby. Cestu k zastavení ukazuje 3 metry vysoká dřevěná socha strakapouda, umístěna na okraji asfaltové cesty vedoucí...
Zastavení U Lišky
GPS souřadnice 49.0881306/16.3928006 V roce 2011 byl na hřebeni kopců na Réně, na trase červené turistické cesty, vybudován dřevěný altán s lavicemi a stolem, z něhož je krásný výhled na údolí, kudy vede železniční trať Brno - Znojmo. Vedle altánu je dřevěná lavička ve tvaru lišky, proto zastavení...
Zastavení U Raka
GPS souřadnice: 49.1020522/16.3606139 V roce 2014 vzniklo lesní zákoutí U Raka na břehu řeky Oslavy, v jehož blízkosti byla v roce 2015 otevřena cyklostezka z Oslavan do Ivančic. Rak je 5 metrů dlouhý, vyzděný z lomového kamene v kombinaci s kovanými prvky a dřevem. Součástí tohoto zastavení jsou...
Zastavení Zvěrokruh
GPS souřadnice: 49.0712928/16.3495183. V roce 2016 bylo vystavěno zastavení Zvěrokruh v Budkovicích (5 km od Ivančic směrem na Moravský Krumlov). Dvanáct soch podle měsíčních znamení, některé z kamene, některé ze dřeva, některé v kombinaci obou materiálů a doplněné kovanými částmi. Některé...
Zastavení Stromokruh Evropy
GPS souřadnice 49.0966053/16.3964303. V kruhu o průměru 50 m bylo vysázeno 29. března 2009 27 stromů, které reprezentují vždy jeden členský stát Evropské unie. Byly zasazeny národní stromy nebo stromy, které jsou pro daný stát typické. Uprostřed kruhu je na dřevěné konstrukci zavěšeno kovové srdce...
Zastavení U Dvou bobrů
GPS souřadnice 49.0960186N, 16.3825278E.Posledním zastavením, které vzniklo v roce 2017, je posezení „U Dvou bobrů“. Bylo vybudováno na soutoku řek Jihlavy a Rokytné. Tematické je právě tím, že obě řeky obývají tito vodní hlodavci. Místo nabízí skvělé místo k odpočinku  i v letních parných...
Zastavení U Ledňáčka
GPS souřadnice GPS 49.1047889N, 16.3553731E.
Zastavení Ptačí hotel
Druhým zastavením, které pan Zahradník vybudoval v roce 2017, nese název „Ptačí hotel”. Vzniklo na pravém břehu řeky Jihlavy mezi parkem Réna a Stříbským mlýnem u cesty, která byla u této příležitosti zpevněna a zajištěna tematickými dřevěnými bariérami. Cesta je nyní bezpečná pro cyklo i pěší...

Směr Dolní Kounice

„ŽELEZŇÁK“ -  Ivančický viadukt přes řeku Jihlavu
Technická památka, postaven v letech 1868 – 1870 jako spojnice Brna s Vídní. Délka mostu 370,5 m, výška koleje nad hladinou řeky 42 m.  V r. 1999 demontován, ponechána část...
Klášter Rosa Coeli
Klášter se nachází na pravém břehu řeky Jihlavy. Byl založen v r. 1181 Vilémem z Pulína pro ženskou řeholi premonstrátského řádu. V letech 1330-1390 prošel rozsáhlou přestavbou v gotickém slohu,...

Směr Biskoupky

Románský kostel sv. Petra a Pavla
Zachovalý románský kostelík je památkou evropského formátu, nachází se v Řeznovicích, místní části Ivančic. Byl vystavěn kolem r. 1160 Přemyslovcem Konrádem Otou, pravděpodobně jako součást zeměpanského dvorce. Ke stavbě se třemi půlkruhovými apsidami byla v 17. století přistavěna barokní loď. V...
Zřícenina hradu Templštýn
Hrad byl založen koncem 13. století, ve středověku zde působili templáři. Po zrušení řádu jim byl hrad zkonfiskován a postupně několikrát vystřídal majitele. Objekt postupně pustl a v polovině 16. století vyhořel.V současné době je Templštýn volně přístupnou zříceninou se zbytky příkopů a...

Směr Oslavany

Zámek Oslavany
Původně první ženský cisterciácký klášter na Moravě byl založen v roce 1225. Klášter byl obdařen řadou privilegií a patřilo k němu deset poddanských vsí. Úpadek kláštera nastal po husitských válkách, na zámek se začal přestavovat po rozsáhlém požáru v roce 1517. Zámek vystřídal několik majitelů,...
Muzeum hornictví a energetiky
Expozice se nachází v prostorách oslavanského zámku. Ve východní části prvního patra je expozice zabývající se historií a přírodou Oslavanska od geologické stavby, nerostných surovin, archeologie, až po výstavbu kláštera a později zámku. Expozice hornictví seznamuje s historií vzniku uhlí...
Zábavní park s příběhem, plný nevšedních scenérií, kulis a rekvizit, skrývá tajemství stará miliony let. Zajímavé atrakce, moderní technologické vybavení, kvalitní zázemí a vstřícný personál nabízí poznání i aktivní strávení volného času všem věkovým kategoriím. Podrobné informace najdete na...
Hasičské muzeum
Hasičské muzeum vzniklo v roce 2002 a v současné době je třetím největším v ČR. Je umístěno v přízemí jižního křídla oslavanského zámku. Pro rozšiřování expozic členové SDH Oslavany spolupracují s různými sběrateli, kteří jim zapůjčují své exponáty. Tyto exponáty svépomocí restaurují a uvádějí do...
Záznamy: 1 - 4 ze 4

Směr Rosice

Včelařský skanzen
Zajímavou turistickou atrakcí pro laickou i odbornou veřejnost je rosické Včelařské muzeum, které sídlí na Zbýšovské ulici. V areálu muzea sídlí i knihovna Českého svazu včelařů, přístupná každé pondělí od 16.00 do 18.00 hodin a včelařská chovatelská stanice, jejímž provozovatelem je ing. Josef...
Kaple Nejsvětější Trojice
Kapli nechal před třemi sty lety postavit tehdejší majitel rosického panství Jiří Hausperský z Fanalu. Vlastní kaple má velkou historickou hodnotu především vnitřní architekturou. Vnitřní prostor má trojúhelníkový tvar s hlavním oltářem orientovaným východně a s pobočnými oltáři v jihozápadní a...
Zámek Rosice
Rosický zámek byl vybudován v letech 1570-1579 jako typická renesanční stavba s arkádovým nádvořím, která nahradila původní středověké sídlo ze 13. století. Do této podoby byl přestavěn za panování rodu Žerotínů, kteří Rosice získali v roce 1562. Přes pozdější úpravy zůstal na zámku dochován...
Záznamy: 1 - 3 ze 3