KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

Palackého nám. 9
664 91 Ivančice
Tel: 546 451 870
kic.ivancice@seznam.cz

Památky

Farní chrám Nanebevzetí panny Marie
Současný kostel stojí pravděpodobně na místě, kde stával jeho dřevěný předchůdce. Věž kostela stála původně samostatně a měla obrannou funkci. Podle nejstarších městských knih, které se bohužel nedochovaly, měl základ k ivančickému kostelu položit sv. Václav. Jedná se spíše o pověst....
Památník Alfonse Muchy
Dům staré radnice je po kostelu nejstarší budovou na Palackého náměstí. Již na pohled je to patrné, neboť do dnešních dnů si dům  zachoval goticko-renesanční vzhled. Stojí na základech původních dvou domů z 15. století, velkoryse přestavěných ve 40. letech 16. století. Vročení z roku...
Kaple sv. Jakuba
Pro středověkého křesťana bylo touhou putovat do Svaté země po stopách Ježíšových, do Říma ke hrobu sv. Petra a do Santiaga de Compostela ke hrobu apoštola Jakuba Většího, na samotný konec tehdy známého světa. Pro ivančické věřící to byly touhy nesplnitelné, a proto se zdejší občané později...
Románský Kostel sv. Petra a Pavla
 (Od jeho vzniku dodnes se zde konají pravidelné bohoslužby. Proto lze tento kostel  považovat za nejstarší funkční kostel na Moravě.) VÝSTAVBA ROMÁNSKÉHO KOSTELA SE URČUJE DO OBDOBÍ  LET 1160 – 1165  Někdy se mylně uvádí, že jde o rotundu. Na rozdíl od rotundy nemá...
Židovský hřbitov
Židovští kupci navštěvovali obchodní střediska Velkomoravské říše a jedním z významných tržišť Velkomoravské říše bylo hradiště Ivaňgrad na hřebeni vyvýšeniny Rény. Po vypálení hradiště r. 1146 Vladislavem II. vznikalo město v údolí pod Rénou, kde se usídlovali i židé. Židé...