KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

Palackého nám. 9
664 91 Ivančice
Tel: 546 451 870
kic.ivancice@seznam.cz

Stálá expozice Alfonse Muchy / alfons mucha exhibition

Život a dílo světoznámého ivančického rodáka – secesního malíře, grafika a dekoratéra, zakladatele české školy klasického fotografického aktu

Alfons Mucha byl jednou z nejpozoruhodnějších postav českého a světového umění konce 19. a první poloviny 20. století. Svým všestranným nadáním zasáhl do celé řady uměleckých oborů - do malířství, sochařství, divadla. Celý svět jej však bude navždy spojovat s jeho úžasnými grafikami, plakáty, dekorativními či symbolickými obrazy a freskami. Do dějin našich zemí se vedle toho nesmazatelně zapsal úchvatnou kolekcí monumentálních pláten cyklu „Slovanská epopej“, kterou je v současné době možné zhlédnout v Praze ve Veletržním paláci.

Výstava „Ivančický rodák Alfons Mucha 1860-1939“ zachycuje celoživotní vztah A. Muchy k rodnému městu. Tématicky je rozčleněna do čtyř místností.

Bronzová bysta A. Muchy dominuje místnosti, která je věnována převážně životopisným datům, dokumentárním fotografiím, Muchovým osobním věcem a kopiím dokumentů.

Místnost s korespondencí nejlépe zachycuje Muchův neustálý kontakt s rodným městem. Návštěvník zde zhlédne i umělcovy prvotiny a obrazy z mládí – portréty, věž ivančického kostela, titulní stránku desek obecní matriky města Ivančic. Kresba „Vzpomínka na Ivančice“ či návrh plakátu krajinské výstavy v Ivančicích jen potvrzují jeho vřelý vztah k rodnému městu.

Další místnost je věnována fotografické práci A. Muchy. Jsou zde vystaveny také známky, které A. Mucha vytvořil po vzniku první československé republiky v roce 1918.

Velký výstavní sál je věnován malířské a grafické tvorbě. Jsou to především skici k monumentálním obrazům z cyklu „ Slovanská epopej“, studie ženských i mužských postav, konečné studie k vitrážím do okna katedrály sv. Víta v Praze.

Životopis:
Alfons Mucha pocházel z nezámožné rodiny. Otec Ondřej byl vyučený krejčí, v době mistrova narození byl ve službách okresního soudu jako soudní sluha. Na přání maminky Amálie, bylo ke jménu Alfons připojeno Mária.

Během studií na Slovanském gymnáziu si přivydělával v Brně jako fundatista v chrámu na Petrově. Po nepřijetí na pražskou akademii nastoupil jako písař u ivančického soudu. V letech 1879-1881 pracoval v dílně divadelních dekorací ve Vídni. V roce 1885 odešel na akademii do Mnichova a v roce 1887 do Paříže. Změna v Muchově kariéře nastává získáním objednávky na plakát pro nejslavnější dámu Francie Sarah Bernhardtovou. Přes noc se stává uznávaným umělcem. Sarah Bernhardtová je tak unesena výtvarným projevem A.Muchy, že s ním uzavírá exkluzivní smlouvu. Jejich spolupráce se postupně rozšiřuje až na návrhy kostýmů, šperků, kulis apod. A. Mucha v tomto čase plně využívá všech zkušeností, které nabyl v dobách svých obtížných začátků. Nejúspěšnější mistrovo období je kolem roku 1900, kdy na světové výstavě v Paříži bylo Muchovo umění „Art nouveau“ patrno na každém kroku.


The Alfons Mucha Exhibition is housed in an early-renaissance corner building, the oldest in the Ivančice square. Alfons Mucha was born in 1860 in the rear section of the house. The building served as a town hall until 1850, and later as the seat of the District Court. It went through an extensive reconstruction in 1992 - 2002.

The exhibition is entitled "Ivančice-Born Alfons Mucha 1860-1939" and points out the artist´s life-long relationship with his native town. Exhibits are divided into four rooms. The largest room contains Mucha´s paintings and prints, especially studies of nudes, large sketches of The Slav Epic and templates for the stained-glass window in St. Vitus Cathedral, Prague. Documents and photographs concerning Mucha´s life can be seen in a room dominated by a bronze bust of the artist, alongside Mucha´s personal belongings and copies of documents.

The room with a display of Mucha´s correspondence best captures his close relationship to Ivančice. It features the artist´s early work and paintings created in his youth such as potraits, the tower of the Ivančice church, the title page of the local parish register, and also the first Czechoslovak stamps that he designed.The last room devoted to photographs contains 63 photos taken by Mucha and used as templates for his work.

The ground floor houses the Cultural and Information Centre, as well as an exhibition dedicated to another famous person born in the town, actor Vladimír Menšík.

Expozice Alfonse Muchy / Alfons Mucha Exhibition

Kdy můžete Expozici A. Muchy navštívit? / When can you visit Alfons Mucha Exhibition?

Pondělí, středa / Monday, Wednesday
9.00–12.00, 13.00–17.00

Úterý, čtvrtek, pátek / Tuesday, Thursday, Friday
9.00–12.00, 13.00–16.00

Sobota, neděle, státní svátky / Saturday, Sunday, Public holidays
13.00–17.00


Soboty a neděle v červenci a srpnu / Saturdays and Sundays in July and August
9.00–12.00, 13.00–17.00

 

Velikonoční pondělí, Štědrý den, 1. svátek vánoční a Silvestr - zavřeno / Easter Monday, Christmas Eve, Christmas Day and New Year´s Eve - closed

 

(poslední prohlídky 30 min. před koncem otevírací doby)

 

Vstupné / Entrance fees:

40 Kč - plné / adults

20 Kč - snížené (děti, studenti, senioři, ZTP) / children, students, seniors, disabled persons