KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

Palackého nám. 9
664 91 Ivančice
Tel: 546 451 870
kic.ivancice@seznam.cz

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov

Židovští kupci navštěvovali obchodní střediska Velkomoravské říše a jedním z významných tržišť Velkomoravské říše bylo hradiště Ivaňgrad na hřebeni vyvýšeniny Rény. Po vypálení hradiště r. 1146 Vladislavem II. vznikalo město v údolí pod Rénou, kde se usídlovali i židé. Židé se později zřejmě podíleli na výstavbě středověkých hradeb a tím se také vysvětluje, že jim bylo umožněno přemístit se z předměstí do města za jejich ochranu. Ivančický židovský hřbitov patří po pražském a kolínském k nejstarším v České republice. Nejstarší náhrobní kámen se uvádí z roku 1552. Je to kulturní památka, vlastníkem je Židovská obec v Brně a město Ivančice přispívá na údržbu.