KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

Palackého nám. 9
664 91 Ivančice
Tel: 546 451 870
kic.ivancice@seznam.cz

Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice

Kapli nechal před třemi sty lety postavit tehdejší majitel rosického panství Jiří Hausperský z Fanalu. Vlastní kaple má velkou historickou hodnotu především vnitřní architekturou. Vnitřní prostor má trojúhelníkový tvar s hlavním oltářem orientovaným východně a s pobočnými oltáři v jihozápadní a severozápadní části. V prvním poschodí jsou umístěny dvě oratoře a kůr. Ke kapli vede krásná lipová alej, po jejíž pravé straně je 12 kamenných památníků se symboly Křížové cesty. Kaple bývá otevřena o pouti Nejsvětější Trojice (8 týdnů po Velikonocích).