KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

Palackého nám. 9
664 91 Ivančice
Tel: 546 451 870
kic.ivancice@seznam.cz

Jan Blahoslav

Jan Blahoslav

Jan Blahoslav je jednou z nejvýznamnějších postav české kultury.Uváděl do chodu bratrskou tiskárnu v roce 1562. V roce 1557 byl zvolen za biskupa. O rok později přesídlil do ivančického sboru. Po svém příchodu do Ivančic se Blahoslav ujal bratrské školy.Velkým dílem Blahoslavovým je překlad Nového zákona z řečtiny. Z dalších prací vytvořených v Ivančicích: Naučení mládencům, Filipika proti mizomuzům. Za svého třináctiletého působení v Ivančicích dokázal svůj sbor přivést k takové úrovní, že po jeho smrti byli pokračovatelé schopni zřídit vyšší typ školy. Jan Blahoslav zemřel 24.11. 1571. Místo uložení jeho tělesných pozůstatků není známo.