Liturgické oděvy

První otázku kterou byste si mněly položit zní  co to vlastně je Liturgie .

  Liturgie  = práce označuje náboženské shromáždění, uspořádané podle podání toho kterého náboženství. Může označovat např. ritus katolických církví, bohoslužbu byzantského obřadu, či denní modlitbu muslimů.

V antickém Řecku byla liturgie církevním úkolem a bylo svěřeno bohatým Athéňanům; jednalo se například o vyzbrojení válečné lodi, vystrojení státních oslav .

Většinou se za liturgii označuje křesťanská bohoslužba. Pravoslaví označuje jako liturgii eucharistickou bohoslužbu, kterou nazývá božská liturgie (odpovídá západní eucharistii, tj. mši, ačkoli její pořádek je jiný). V římskokatolické církvi se za liturgii označuje též Denní modlitba církve neboli Liturgie hodin, tj. společná modlitba breviáře.

Pravoslavní nejčastěji slouží liturgii sv. Jana Zlatoústého, je to nejobvyklejší bohoslužba byzantského ritu.

https://www.cirkev-svate-viry.cz/Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky