KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

Palackého nám. 9
664 91 Ivančice
Tel: 546 451 870, 546 419 443
kic@ivancice.cz

Tipy na výlety

Ivančice

Památník Alfonse Muchy - Stará radnice
Dům staré radnice je po kostelu nejstarší budovou na Palackého náměstí. Již na pohled je to patrné, neboť do dnešních dnů si dům  zachoval goticko-renesanční vzhled. Stojí na základech...
Dům pánů z Lipé - radnice
Původně šlo o zeměpanský hrad, jehož západní zdi byly součástí městských hradeb. Z gotické stavby se zachovala část sklepů s valenou klenbou, portálek do sklepa a dvě místnosti v přízemí. V roce...
Záznamy: 1 - 2 ze 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Směr Dolní Kounice

„ŽELEZŇÁK“ -  Ivančický viadukt přes řeku Jihlavu
Technická památka, postaven v letech 1868 – 1870 jako spojnice Brna s Vídní. Délka mostu 370,5 m, výška koleje nad hladinou řeky 42 m.  V r. 1999 demontován, ponechána část...
Klášter Rosa Coeli
Klášter se nachází na pravém břehu řeky Jihlavy. Byl založen v r. 1181 Vilémem z Pulína pro ženskou řeholi premonstrátského řádu. V letech 1330-1390 prošel rozsáhlou přestavbou v gotickém slohu,...

Směr Biskoupky

Románský kostel sv. Petra a Pavla
Zachovalý románský kostelík je památkou evropského formátu, nachází se v Řeznovicích, místní části Ivančic. Byl vystavěn kolem r. 1160 Přemyslovcem Konrádem Otou, pravděpodobně jako součást zeměpanského dvorce. Ke stavbě se třemi půlkruhovými apsidami byla v 17. století přistavěna barokní loď. V...
Zřícenina hradu Templštýn
Hrad byl založen koncem 13. století, ve středověku zde působili templáři. Po zrušení řádu jim byl hrad zkonfiskován a postupně několikrát vystřídal majitele. Objekt postupně pustl a v polovině 16. století vyhořel.V současné době je Templštýn volně přístupnou zříceninou se zbytky příkopů a...

Směr Oslavany

Zámek Oslavany
Původně první ženský cisterciácký klášter na Moravě byl založen v roce 1225. Klášter byl obdařen řadou privilegií a patřilo k němu deset poddanských vsí. Úpadek kláštera nastal po husitských válkách, na zámek se začal přestavovat po rozsáhlém požáru v roce 1517. Zámek vystřídal několik majitelů,...
Muzeum hornictví a energetiky
Expozice se nachází v prostorách oslavanského zámku. Ve východní části prvního patra je expozice zabývající se historií a přírodou Oslavanska od geologické stavby, nerostných surovin, archeologie, až po výstavbu kláštera a později zámku. Expozice hornictví seznamuje s historií vzniku uhlí...
Záznamy: 1 - 2 ze 4
1 | 2 >>

Směr Rosice

Včelařský skanzen
Zajímavou turistickou atrakcí pro laickou i odbornou veřejnost je rosické Včelařské muzeum, které sídlí na Zbýšovské ulici. V areálu muzea sídlí i knihovna Českého svazu včelařů, přístupná každé pondělí od 16.00 do 18.00 hodin a včelařská chovatelská stanice, jejímž provozovatelem je ing. Josef...
Kaple Nejsvětější Trojice
Kapli nechal před třemi sty lety postavit tehdejší majitel rosického panství Jiří Hausperský z Fanalu. Vlastní kaple má velkou historickou hodnotu především vnitřní architekturou. Vnitřní prostor má trojúhelníkový tvar s hlavním oltářem orientovaným východně a s pobočnými oltáři v jihozápadní a...
Záznamy: 1 - 2 ze 3
1 | 2 >>