KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

Palackého nám. 9
664 91 Ivančice
Tel: 546 451 870, 546 419 443
kic@ivancice.cz

Tipy na výlety

Ivančice

Památník Alfonse Muchy - Stará radnice
Dům staré radnice je po kostelu nejstarší budovou na Palackého náměstí. Již na pohled je to patrné, neboť do dnešních dnů si dům  zachoval goticko-renesanční vzhled. Stojí na základech...
Dům pánů z Lipé - radnice
Původně šlo o zeměpanský hrad, jehož západní zdi byly součástí městských hradeb. Z gotické stavby se zachovala část sklepů s valenou klenbou, portálek do sklepa a dvě místnosti v přízemí. V roce...
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Současný kostel stojí pravděpodobně na místě, kde stával jeho dřevěný předchůdce. Věž kostela stála původně samostatně a měla obrannou funkci. Podle nejstarších městských knih, které se...
Kostel sv. Jakuba
Pro středověkého křesťana bylo touhou putovat do Svaté země po stopách Ježíšových, do Říma ke hrobu sv. Petra a do Santiaga de Compostela ke hrobu apoštola Jakuba Většího, na samotný konec tehdy...
Zastavení U Dvou bobrů
GPS souřadnice 49.0960186N, 16.3825278E.Posledním zastavením, které vzniklo v roce 2017, je posezení „U Dvou bobrů“. Bylo vybudováno na soutoku řek Jihlavy a Rokytné. Tematické je právě tím, že obě...
Zastavení U Žáby
GPS souřadnice: 49.0820833/16.3815406 V roce 2012 byla vyčištěna studánka nad němčickou hájenkou a upraveno její okolí - osazena pískovcová socha žáby, lavička. Proto zastavení U Žáby. Cestu k...
Židovský hřbitov
Židovský hřbitov, který se nachází na Mřenkové ulici, patří po pražském a kolínském k nejstarším v České republice. Nejstarší náhrobní kámen se uvádí z roku 1552. V současnosti je židovský hřbitov...
Rozhledna na Réně
Rozhledna se nachází v parku na Réně ve výšce 253 m. n. m., svou výškou 4 m patří k nejmenším rozhlednám u nás. Železobetonová funkcionalistická stavba byla navržena ivančickým tiskařem a grafikem...
Zastavení U Raka
GPS souřadnice: 49.1020522/16.3606139 V roce 2014 vzniklo lesní zákoutí U Raka na břehu řeky Oslavy, v jehož blízkosti byla v roce 2015 otevřena cyklostezka z Oslavan do Ivančic. Rak je 5 metrů...
Zastavení U Lišky
GPS souřadnice 49.0881306/16.3928006 V roce 2011 byl na hřebeni kopců na Réně, na trase červené turistické cesty, vybudován dřevěný altán s lavicemi a stolem, z něhož je krásný výhled na údolí, kudy...
Zastavení U Šneka
GPS souřadnice: 49.0954786/16.3762633 V roce 2015 vzniklo zastavení U Šneka u řeky Jihlavy na Malovansku před klubovnou skautů. Stylizovaný šnek je 5 metrů dlouhý a 3 metry vysoký, je vyzděn z...
Zastavení Zvěrokruh
GPS souřadnice: 49.0712928/16.3495183. V roce 2016 bylo vystavěno zastavení Zvěrokruh v Budkovicích (5 km od Ivančic směrem na Moravský Krumlov). Dvanáct soch podle měsíčních znamení, některé z...
Zastavení Stromokruh Evropy
GPS souřadnice 49.0966053/16.3964303. V kruhu o průměru 50 m bylo vysázeno 29. března 2009 27 stromů, které reprezentují vždy jeden členský stát Evropské unie. Byly zasazeny národní stromy nebo...
Zastavení U Ledňáčka
GPS souřadnice GPS 49.1047889N, 16.3553731E.
Záznamy: 1 - 14 ze 14

Směr Dolní Kounice

„ŽELEZŇÁK“ -  Ivančický viadukt přes řeku Jihlavu
Technická památka, postaven v letech 1868 – 1870 jako spojnice Brna s Vídní. Délka mostu 370,5 m, výška koleje nad hladinou řeky 42 m.  V r. 1999 demontován, ponechána část...
Klášter Rosa Coeli
Klášter se nachází na pravém břehu řeky Jihlavy. Byl založen v r. 1181 Vilémem z Pulína pro ženskou řeholi premonstrátského řádu. V letech 1330-1390 prošel rozsáhlou přestavbou v gotickém slohu,...

Směr Biskoupky

Románský kostel sv. Petra a Pavla
Zachovalý románský kostelík je památkou evropského formátu, nachází se v Řeznovicích, místní části Ivančic. Byl vystavěn kolem r. 1160 Přemyslovcem Konrádem Otou, pravděpodobně jako součást zeměpanského dvorce. Ke stavbě se třemi půlkruhovými apsidami byla v 17. století přistavěna barokní loď. V...
Zřícenina hradu Templštýn
Hrad byl založen koncem 13. století, ve středověku zde působili templáři. Po zrušení řádu jim byl hrad zkonfiskován a postupně několikrát vystřídal majitele. Objekt postupně pustl a v polovině 16. století vyhořel.V současné době je Templštýn volně přístupnou zříceninou se zbytky příkopů a...

Směr Oslavany

Zámek Oslavany
Původně první ženský cisterciácký klášter na Moravě byl založen v roce 1225. Klášter byl obdařen řadou privilegií a patřilo k němu deset poddanských vsí. Úpadek kláštera nastal po husitských válkách, na zámek se začal přestavovat po rozsáhlém požáru v roce 1517. Zámek vystřídal několik majitelů,...
Muzeum hornictví a energetiky
Expozice se nachází v prostorách oslavanského zámku. Ve východní části prvního patra je expozice zabývající se historií a přírodou Oslavanska od geologické stavby, nerostných surovin, archeologie, až po výstavbu kláštera a později zámku. Expozice hornictví seznamuje s historií vzniku uhlí...
Zábavní park s příběhem, plný nevšedních scenérií, kulis a rekvizit, skrývá tajemství stará miliony let. Zajímavé atrakce, moderní technologické vybavení, kvalitní zázemí a vstřícný personál nabízí poznání i aktivní strávení volného času všem věkovým kategoriím. Podrobné informace najdete na...
Hasičské muzeum
Hasičské muzeum vzniklo v roce 2002 a v současné době je třetím největším v ČR. Je umístěno v přízemí jižního křídla oslavanského zámku. Pro rozšiřování expozic členové SDH Oslavany spolupracují s různými sběrateli, kteří jim zapůjčují své exponáty. Tyto exponáty svépomocí restaurují a uvádějí do...
Záznamy: 1 - 4 ze 4

Směr Rosice

Včelařský skanzen
Zajímavou turistickou atrakcí pro laickou i odbornou veřejnost je rosické Včelařské muzeum, které sídlí na Zbýšovské ulici. V areálu muzea sídlí i knihovna Českého svazu včelařů, přístupná každé pondělí od 16.00 do 18.00 hodin a včelařská chovatelská stanice, jejímž provozovatelem je ing. Josef...
Kaple Nejsvětější Trojice
Kapli nechal před třemi sty lety postavit tehdejší majitel rosického panství Jiří Hausperský z Fanalu. Vlastní kaple má velkou historickou hodnotu především vnitřní architekturou. Vnitřní prostor má trojúhelníkový tvar s hlavním oltářem orientovaným východně a s pobočnými oltáři v jihozápadní a...
Zámek Rosice
Rosický zámek byl vybudován v letech 1570-1579 jako typická renesanční stavba s arkádovým nádvořím, která nahradila původní středověké sídlo ze 13. století. Do této podoby byl přestavěn za panování rodu Žerotínů, kteří Rosice získali v roce 1562. Přes pozdější úpravy zůstal na zámku dochován...
Záznamy: 1 - 3 ze 3